Handelsbetingelser

1. Vilkår og betingelser for abonnement på highlight

Disse generelle vilkår gælder for aftale om highlights abonnementstjeneste med personligt tilpassede funktioner, der udbydes af highlight, som er en del af Gyldendal Koncernen under Gyldendal A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, med CVR-nummer 5820 0115 (herefter ”highlight”). 

 

Som abonnent på highlight får du adgang til at anvende det indhold, som er stillet til rådighed for servicen. Det indhold, der er adgang til via abonnement på highlight, fremgår af highlight.dk. Indholdet i highlight opdateres løbende, og vi forbeholder os retten til at tilføje, ændre og fjerne indhold uden varsel. 

 

highlight gør det muligt for dig at få adgang til digitalt studieindhold ("Indholdet") streamet via internettet. Hvis du opretter en konto, bestiller en gratis prøveperiode og/eller køber en abonnementsordning hos highlight, indgår du en bindende aftale med highlight og accepterer at overholde highlights vilkår. 

 

highlights persondatapolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra highlight benævnes heri samlet "Vilkårene". 

 

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på highlight.dk. 

 

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som til enhver tid er gældende ved din brug af highlight uanset eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge highlight. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du dig indforstået med, at highlight til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til highlight, hvis du misligholder Vilkårenes indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge highlight eller til at opnå adgang til eller forbruge Indhold stillet til rådighed af highlight. 

 

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i highlights persondatapolitik. 

 

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af highlight. F.eks. regler om en bestemt konkurrence, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte abonnementsordninger, produkter eller software, som er tilgængelige via highlight. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som highlight måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene. 

2. Aldersgrænse og betalingsvilkår

Påbegyndelse af et highlight-abonnement finder sted ved køb af dette. Herefter opkræves der fortløbende månedlig betaling ved hjælp af den betalingsform, du har angivet ved købet. 

 

Såfremt du har fået en gratis prøveperiode, opkræves betaling for highlight-abonnementet først efter den gratis prøveperiode er udløbet. Hvis du opsiger dit abonnement i løbet af prøveperioden, vil du ikke blive opkrævet betaling for abonnementet. Hver abonnent kan højst få én gratis prøveperiode. 

 

Vi fakturerer dig for dit highlight-abonnement via din valgte betalingsmåde på den specifikke faktureringsdato, der er angivet på siden Mit abonnement. Længden af din faktureringsperiode afhænger af, hvilken abonnementstype du vælger, når du tilmelder dig tjenesten. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke er blevet gennemført, eller hvis abonnementet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. På siden Mit abonnement under Min profil kan du se din næste betalingsdato. 

 

Efter indmeldelse vil abonnementet automatisk blive fornyet hver måned (med yderligere en måned) indtil opsigelse. 

 

Der er ingen binding på highlight-abonnementet, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Du kan altid tilmelde dig som betalende highlight-abonnent igen. 

3. Adgang til highlight

For at tilgå og anvende Indhold på highlight skal du være aktiv abonnent og tilgå onlinetjenesten via highlight.dk. Den opkrævede pris for abonnementet inkluderer ikke eksterne omkostninger som f.eks. dataforbrug. 

 

3.1 Rabat på dit highlight-abonnement 

Vi yder rabatter i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid "Din pris". Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden. 

4. Betaling 

Du kan betale med Dankort, Visa og Mastercard. For at kunne benytte highlight skal du bruge en digital enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder highlights tekniske krav, samt oplyse os om og tilknytte dit foretrukne betalingsmiddel, som til enhver tid skal være godkendt af highlight. Se highlights hjemmeside for en fuldstændig og opdateret liste over de tekniske krav til brug af highlight, en fuldstændig liste over highlights samarbejdspartnere og en liste over de på nuværende tidspunkt accepterede betalingsmidler. highlight forbeholder sig retten til at ændre de tekniske krav til brugen af highlight og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmidler til enhver tid. highlight skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail eller push-besked om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte highlight. Sådan underretning skal gives senest 30 dage før ændringen træder i kraft. highlight forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette dig derom. 

5. Begrænsninger på highlight  

highlight-abonnementet er personligt og må alene bruges af privatpersoner og undervisere til egne formål. Abonnementet må ikke deles, og det er ikke tilladt at benytte abonnementet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge uden for den enkelte undervisers brug i undervisningsøjemed. 

6. Ophavsret i highlight 

Du må ikke benytte highlight-abonnementet på anden måde, end det er tiltænkt og beskrevet i Vilkårene. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra highlight er forbudt, inklusiv men ikke begrænset til: 

  • at printe, scanne, afbillede, kopiere, offentliggøre eller videregive Indholdet, 
  • kunstigt at øge antallet af læsninger/lytninger/downloads, 
  • at overdrage brugernavn og password til tredje part, 
  • at omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte highlight mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering, reproduktion, distribution, 
  • at benytte highlight i strid med gældende dansk lovgivning eller
  • at materialet på highlight.dk ikke på nogen måde må benyttes til tekst- og datamining, herunder til træning af generative sprogmodeller. 

highlight kan til hver en tid lukke adgang til highlight for en abonnent, såfremt man finder grund til at tro, at highlight misbruges. 

Indholdet i highlight tilhører en eller flere tredjepart(er) og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af Indholdet som beskrevet i disse Vilkår er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af highlight og/eller ophavsmanden. Som highlight-abonnent har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som highlight-abonnent forstår og anerkender du, at rettighedshaver til highlights Indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for highlight-abonnenten. 

7. Opsigelse af highlight 

Et abonnement til highlight har ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du opsiger dit abonnement under "Min Profil" og "Mit abonnement". Ved opsigelse af dit abonnement modtager du en bekræftelse pr. e-mail.  

Under "Mit Abonnement" kan du genaktivere dit abonnementVed opsigelse af abonnementet stopper den automatiske fornyelse. Du har adgang til indholdet i highlight resten af den aktive abonnementsperiode efter opsigelse. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som highlight-abonnent igen, og du vil i den forbindelse få adgang til det Indhold, du tidligere har gemt, såfremt dette stadig er tilgængeligt i highlight. 

8. Ændring af vilkår 

highlight kan med én måneds varsel ændre Vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af highlight-abonnementet. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på highlight.dk. Ved uvæsentlige ændringer informeres du herom alene på highlight.dk. Ændringer, som skyldes forhold uden for highlights kontrol, herunder ændring af tredjepartsrettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført så hurtigt, det kræves og med forkortet varsel. Fortsat brug af abonnementet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side. 

9. Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten er en rettighed, der – som udgangspunkt – giver dig ret til at fortryde en aftale inden for 14 dage efter ikrafttrædelsesdatoen. 

 

Fordi du straks får Indholdet leveret og gjort tilgængeligt for dig ved tilmelding, tilbyder vi ikke fortrydelsesret 

 

Når du køber abonnement på highlight, skal du derfor samtidig acceptere, at fortrydelsesretten frafalder. 

 

Du har dog stadig ret til at opsige highlight i overensstemmelse med de generelle Vilkår for opsigelse. 

10. Fair-use

highlight forbeholder sig retten til at lukke adgangen til highlight-abonnementet samt annullere evt. åbne ordrer, der er i strid med de gældende betingelser og Vilkår, såfremt highlight mistænker eller vurderer, at highlight-abonnementet overforbruges eller misbruges.  

11. Priser 

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms. 

12. Systemkrav 

Brug af highlight forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er dit eget ansvar at tilkøbe internet eller dataabonnement for at muliggøre streaming af digitalt indhold. Læs vores software- og hardwarekrav. 

13. Persondatapolitik 

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du f.eks. opretter dig som highlight-abonnent, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider. 

Se vores persondatapolitik. 

14. Cookies 

På highlight anvender vi cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Læs mere om, hvilke cookies der bruges på highlight i vores cookiepolitik.  

15. Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 
 
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse kontakt@highlight.dk.