Alle videoer

Anatomi & fysiologi
Biokemi
Ernæring
Farmakologi
Lægemiddel­regning
Mikrobiologi
Psykologi
Sygdomslære

Anatomi & fysiologi

Introduktion

Introduktion til anatomi og fysiologi
Homøostatisk regulering
Iltens vej gennem kroppen
Vands vej gennem kroppen

Bevægeapparatet

Introduktion til bevægeapparatet
Calcium- og fosfatstofskiftet
Fysisk aktivitet og sundhed
Knoglernes opbygning
Knoglernes vækst og styrke
Led og ledbevægelser
Muskelarbejde, muskelstofskifte og muskeltræthed
Muskelvæv og muskelkontraktion

Celler og væv

Introduktion til celler
Cellemembranen
Cellens organeller
Væv

Fordøjelsessystemet

Introduktion til fordøjelsessystemet
Bugspytkirtlen
Den øvre fordøjelseskanal
Leveren og galdeblæren
Næringsstoffer
Tyktarmen og endetarmen
Tyndtarmen

Hormonsystemet

Introduktion til hormonsystemet
De vigtigste hormoner
Hormoner fra hypothalamus og hypofysen
Kortisol, adrenalin og noradrenalin

Hud og slimhinder

Introduktion til hud og slimhinder
Dermis og subcutis
Epidermis
Slimhinder

Immunforsvaret

Det specifikke forsvar
Det uspecifikke forsvar
Det ydre forsvar

Kredsløbet

Introduktion til kredsløbet
Blodet
Blodkarrene
Blodtrykket
Erytrocytter
Hjertets opbygning
Hjertets pumpefunktion
Hæmostase
Lymfesystemet
Stofudvekslingen

Kønsorganer og forplantning

De kvindelige kønsorganer
De mandlige kønsorganer
Kønshormonerne

Nervesystemet

Introduktion til nervesystemet
Beskyttelse af centralnervesystemet
Det autonome nervesystem
Hjernenerverne
Hjernens anatomi og fysiologi
Motoriske funktioner
Nerveimpulser
Sensoriske funktioner
Smertefysiologi
Synapser

Nyrer og urinveje

Introduktion til nyrer og urinveje
Blodtryksreguleringen
Filtration
Miktion
Reabsorption og sekretion
Syre-base-reguleringen
Urin og diurese
Urinvejene
Væske- og elektrolytbalancen

Respirationssystemet

Introduktion til respirationssystemet
De konduktive luftveje
Gasudvekslingen
Regulering af vejrtrækningen
Respirationens rolle i syre-base-reguleringen
Transport af O₂ og CO₂ i blodet
Vejrtrækningen

Sanserne

Høresansen og ligevægtssansen
Smagssansen og lugtesansen
Synssansen

Stofskiftet

Introduktion til stofskiftet
Blodsukkerreguleringen
Kulhydratstofskiftet
Lipidstofskiftet
Proteinstofskiftet

Temperaturregulering

Introduktion til temperaturreguleringen
Temperaturregulering og feber

Biokemi

Energiproduktion i cellerne

Energiproduktion i cellerne

Kroppens molekyler

Kroppens molekyler

Molekyler og ioner

Molekyler og ioner

Proteiner

Proteiner

Syrer, baser og pH

Syrer, baser og pH-værdi

Ernæring

Kostråd

De officielle kostråd

Energi og næringsstoffer

Energiforbrug og energibehov

Ernæringsbehandling

Underernæring

Ernæring i livets faser

Opsporing

Farmakologi

Almen farmakologi

Bivirkninger
Farmakodynamik
Farmakokinetik
Interaktioner
Lægemiddeldosering
Risikogrupper

Lægemiddelhåndtering

Introduktion til lægemiddelhåndtering
Dispensering og administration
Observation
Ordination
Patientsikkerhed

Hovedgruppe A – Fordøjelsessystemet og stofskifte

Antidiabetika
Antiemetika
Laksantia
Lægemidler mod syrerelaterede lidelser

Hovedgruppe B - Blodet

Lægemidler mod tromber

Hovedgruppe C - Kredsløbet

Antiarytmika
Antihypertensiva
Lægemidler mod angina pectoris
Lægemidler mod hyperlipidæmi

Hovedgruppe H - Hormonsystemet

Glukokortikoider

Hovedgruppe J - Infektioner

Antibiotika

Hovedgruppe L - Cancer

Cytostatika
Immunsupprimerende lægemidler

Hovedgruppe M – Muskler, led og knogler

Lægemidler mod osteoporose

Hovedgruppe N - Nervesystemet

Analgetika
Lægemidler mod demenssygdomme

Hovedgruppe N - Psykiske lidelser

Antidepressiva
Antipsykotika
Hypnotika og anxiolytika

Hovedgruppe R - Respirationssystemet

Lægemidler mod astma og KOL

Hovedgruppe G - Kønsorganer

Lægemiddel­regning

Introduktion og eksempler på regneopgaver

Introduktion til lægemiddelregning
Begreber og enheder
Regneopgaver - faste lægemiddelformer
Regneopgaver - flydende lægemiddelformer
Regneopgaver - fortyndinger
Regneopgaver - infusioner

Dosisreduktion og dosisøgning

Dosisreduktion og dosisøgning

Faste lægemiddelformer

Faste lægemiddelformer

Flydende lægemiddelformer

Flydende lægemiddelformer (inkl. % w/v)

Fortyndinger

Fortyndinger
Fortyndingsformlen

Infusioner

Infusioner

Mikrobiologi

Introduktion

Introduktion til mikrobiologi

Antibiotika og resistens

Antibiotika og resistens

Infektioner

Infektioner

Mikroorganismer

Bakterier
Parasitter
Svampe
Virus

Patogenitet og virulens

Patogenitet og virulens

Smitteforebyggelse

Infektionshygiejne
Smitte

Psykologi

Pædagogisk psykologi

Associationslæring
Socialkognitiv læring

Sundhedspsykologi

Stress og coping

Kognitionspsykologi

Personlighedspsykologi

Socialpsykologi

Udviklingspsykologi

Sygdomslære

Basal sygdomslære

Introduktion til sygdomslære
Basal cancerbiologi
Dehydrering
Inflammation og heling
Mennesker med smerter
Ødemer

Bevægeapparatet

Osteoartrose
Osteoporose
Reumatoid artritis

Diagnostiske redskaber

ABCDE
Blodprøver

Fordøjelsessystemet

Akut abdomen
Cirrose
Galdestenssygdom
Infektiøs gastroenteritis
Inflammatoriske tarmsygdomme
Kolorektalcancer
Obstipation
Pancreatitis
Ulcussygdom

Hormonsystemet

Overvægt
Thyroideasygdomme
Type 1-diabetes
Type 2-diabetes

Hud og sanser

Kroniske sår

Kirurgi

Introduktion til kirurgi
Blodtyper og blodtransfusion
Det kirurgiske stressrespons

Kredsløbet

Akut koronart syndrom
Anæmi
Aterosklerose
Dyb venetrombose
Hjertearytmier
Hjerteklapsygdomme
Hjertesvigt
Hypertension
Shock

Kønsorganer

Brystcancer
Erektil dysfunktion
Polycystisk ovariesyndrom

Nervesystemet

Apopleksi
Delir
Demens
Hovedtraumer og spinaltraumer
Infektioner i centralnervesystemet
Aldersrelateret maculadegeneration
Intrakranielle tumorer
Parkinsons sygdom

Nyrer og urinveje

Infravesikal obstruktion
Urininkontinens
Urinvejsinfektion
Akut nyreinsufficiens

Psykiske lidelser

Bipolar lidelse
Depression
Skizofreni

Respirationssystemet

Akut respirationssvigt
Astma
KOL
Lungecancer
Lungeemboli
Pneumoni